Inkomstförsäkring – vem behöver det?

by | 4 Jul, 2022

Vi hade önskat att svaret på den här rubriken var – ingen behöver en inkomstförsäkring. Ett sådant resonemang skulle bygga på att alla som befinner sig på arbetsmarknaden är så pass eftertraktade att de med enkelhet skulle hitta ett nytt jobb, eller gigg, samma dag eller vecka som arbetsbristen var ett faktum. Så är tyvärr inte fallet just nu.

En privat inkomstförsäkring är en investering i din framtid

Likt alla typer av försäkringar finns det en balans mellan vilken risk man är villig och ta och vad man är beredd att betala för att gardera sig mot den risken. I fallet med inkomstförsäkring så är detta en hygienfaktor för många individer på arbetsmarknaden. Detta beror till stor del på att vi har fler personer med högre utbildning idag, vilket i sin tur ökar konkurrensen om bra kompetens, som i slutändan leder till högre löner inom många yrken.

Genomsnittslönen bland alla yrkesverksamma i Sverige ligger idag på 36 100 SEK per månad (Statistiska Centralbyrån). Skulle majoriteten av alla yrkesverksamma förlita sig på ersättning från A-kassan skulle detta leda till ganska stora inkomstbortfall vid arbetslöshet. Taket för ersättning från just A-kassan är för tillfället 26 400 SEK per månad.

Låt oss ta ett exempel:

Hanna arbetar som IT-konsult för ett medelstort bolag i Västerås. Bolagets kärnverksamhet är e-handel med skor och som en del av dess nya organisation har de valt att outsourca stora delar av IT-verksamheten till en leverantör i Indien. Detta medför att ett antal positioner vid arbetsplatsen i Sverige försvinner, däribland den som Hanna har. Hennes månadslön är 38 500 SEK och hon har en inkomstförsäkring som komplement till A-kassan. Efter att Hanna blivit uppsagd får hon en ersättning på totalt 30 800 SEK per månad. Alltså 4400 SEK mer per månad mot vad hon hade fått om hon enbart haft A-kassa. Dessutom gäller samma ersättning i 150 dagar om hon inte hittar nytt arbete innan dess.

Saknar du inkomstförsäkring?

Bli medlem hos YOHRS redan idag!