Yohrs inkomstförsäkring – vad innebär det?

by | 13 Jun, 2022

Som Standard- eller Plus-abonnent ingår en Yohrs inkomstförsäkring via MySafety som tryggar din ekonomi ifall du blir arbetslös. Försäkringen ger dig en extra inkomst utöver din a-kassa, upp till 60 000 kr. 

  • A-kassan har ett ersättningstak på 80% av din lön, upp till max 27 500 kr innan skatt, inkomstförsäkringen försäkrar din inkomst upp till 60 000 kr om du skulle bli av med jobbet
  • Försäkringen ingår i abonnemanget: Standard och Plus – bussigt, eller hur? Inkomstförsäkringar kan annars vara väldigt kostsamma
  • Om du har en annan inkomstförsäkring hjälper vi dig att byta till denna, helt utan ny kvalificeringstid (normal kvalificeringstid är 12 månader)

Vem får ta del av inkomstförsäkringen?

För att omfattas av Yohrs inkomstförsäkring krävs det att: 

  • Du är medlem i Yohrs (medlemsnivå Standard eller Plus)
  • Du är medlem i en svensk a-kassa
  • Du är under 65 år vid tecknandet, den gäller dock tills du är 67 år

När har jag rätt till ersättning?

För att få ersättning från inkomstförsäkringarna krävs det precis som för många andra inkomstförsäkringar att

  • Du har beviljats utbetalning från a-kassa
  • Du har en lön som överstiger inkomsttaket i a-kassan (för närvarande 27 500 kr)
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader (kvalificeringstid)
  • Du har arbetat minst 80 timmar per månad i minst 12 månader under de senaste 18 månaderna (tillfällig tjänstledighet under perioden är t.ex. ok)

För fullständiga villkor, läs mer här.

Hur stort är ersättningsbeloppet?

När du blir arbetslös betalar a-kassan ut 80% av din ersättningsgrundande inkomst upp till max 27 500 kr innan skatt. Inkomstförsäkringen betalar därefter ut den del av din lön som överstiger inkomsttaket, upp till en inkomst om högst 60 000 kronor per månad innan skatt. Ersättningen utges med samma procentandel som a-kassan använder på inkomst upp till inkomsttaket (för närvarande med 80, 70 eller 65 %).

Ersättning betalas ut under 150 ersättningsdagar. Om du får arbete innan de 150 ersättningsdagarna är slut har du kvar de dagar som du ännu inte har förbrukat, om du skulle bli arbetslös igen inom två år. 

Hur ansöker jag om ersättning?

På uppdrag av försäkringsgivaren kommer MySafety att hantera din skadeanmälan. Kontaktuppgifter vid skada: www.mysafety.se eller MySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, telefon 08-505 530 00. 

Har du några frågor kring inkomstförsäkringen?

Välkommen att ringa MySafety på 08-505 530 00.