Nytt statligt studiestöd!

by | 14 Oct, 2022

Reglerna för det nya statliga ”omställningsstudiestödet” fastställs i en helt ny lag som trädde i kraft 1 oktober 2022: Lagen om kompetens- och omställningsstöd. Det innebär att yrkesverksamma personer kan få stöd för studier under pågående anställning eller vid avslutad anställning. Trygghetsöverenskommelsen innebär även att arbetsgivarna kan få finansierat stöd för arbetstagare som vill studera.

Anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan i dag genom de kollektivavtalade omställningsorganisationerna få stöd för att komma vidare i arbetslivet efter en uppsägning. Staten inför nu en ny organisation för omställningsstöd som ska ge sådana möjligheter även till den som har jobbat på företag utan kollektivavtal, till exempel mindre bolag och egenföretagare.

Omställningsstödet gäller alltså för dig som har pågående anställning och inte bara de som har blivit uppsagda och oavsett om din arbetsgivare har kollektivavtal eller ej.

Vad innebär det?

Det innebär att du kan studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att helt byta karriärsinriktning.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp och dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Det gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023 men i vissa fall går det att få stöd för studier som redan är påbörjade.

Välj mellan utbildningar på distans och på plats.

Hur mycket får jag?

Stöd via bidrag – pengar som du får

Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt.

Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att dra av preliminär­skatt innan de betalar ut pengarna. Bidraget är också pensions­grundande.

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Utöver bidraget kan du ta ett omställnings­­studielån, om du vill. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst, och även här finns ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

Du kan aldrig få mer i omställnings­­studiestöd än vad du har i lön.

Vem kan söka?

Kvalificeringen för stödet beräknas på olika sätt. Du kan läsa mer detaljerat om kraven för att få stödet hos CSN. Det har väldigt bra information om du vill veta mer men de övergripande kraven är:

  • Du ska vara mellan 27 och 62 år
  • Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha jobbat minst 12 månader de senaste två åren. Arbetsvillkoret ska kunna bevisas genom inkomstuppgifter. Vissa ersättningar jämställs med arbete, till exempel föräldrapenning och sjukpenning
  • Aktuell utbildning ska ge rätt till omställningsstudiestöd och ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Obs! Stödet ersätter inte din arbetsgivares ansvar att förse dig som anställd med nödvändig kompetensutveckling för ditt nuvarande jobb
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. För att ha rätt till omställnings­­studiestöd måste den utbildning du ska gå stärka din ställning på arbets­­marknaden. Det ska också finnas ett behov av den sortens kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär att du normalt inte kan få omställnings­­studiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens
  • Du måste studera i en viss omfattning och kan bara få stödet under begränsad tid. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar deltid
  • Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Dessa hittar du här.

Hur går det till?

  • Du söker omställningsstudiestödet själv. Om din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal ansöker du via CSN. Oavsett om du endast ansöker om stöd/bidragsdelen eller både stöd och lånOm din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal ansöker du via arbetsgivarens omställningsorganisation. Kolla med din arbetsgivare vilken aktör det är. Då ger den aktören CSN ett yttrande om du och din utbildning bedöms kvalificera sig för stödet
  • Det är två ansökningsomgångar per år. Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan du söka omställningsstudiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade
  • CSN administrerar därefter stödet på samma sätt som befintliga studiemedel

Bli medlem hos Yohrs för att ta del av fler artiklar, kompetensutveckling och mycket mer. Självklart ingår inkomstförsäkring!