Kompetensskifte

by | 6 Dec, 2022

Kompetensskiftet vi står inför beror på flera saker. Under 2022 har arbetslösheten legat på 7,4%. Enligt regeringens beräkningar kommer den siffran att stiga till 7,7% under nästa år, men prognosen kan ändras beroende på utvecklingen av kriget i Ukraina och de globala energipriserna. Dessutom ökar antal företagskonkurser med 35% i november jämfört med motsvarande månad ifjol. Enligt Word Economic Forum´s Future of Jobs Report kommer ca 85 miljoner jobb kommer att försvinna fram till 2025 men 97 miljoner nya jobb kommer att tillkomma under samma period. 

Innebär detta att det mesta är nattsvart? Absolut inte. Däremot behöver vi vara medvetna om att vi befinner oss mitt i ett gigantiskt kompetensskifte och dessvärre för tillfället även i en arbetsrelaterad lågkonjunktur och för detta behöver vi rusta oss. 

I Judith Wolsts rapport ”20 digitala trender för 2020-talet” konstateras återigen att de flesta yrken är på väg att bli mer digitala. Detta när AI:n, robotar och algoritmer blir våra nya arbetskamrater. Det i sin tur innebär att vi löpande behöver uppdatera våra kompetenser. Att vara nyfiken och vilja fortbilda sig är en god sak att ha med sig. Enligt rapporten ”Morgondagens arbetsplats” från Kairos Future kommer vi att behöva ”kreffektivitet”. Med det menas arbetsplatser som är både kreativa, effektiva och engagerande. Maskiner och tekniken tar över mycket av ”producerandet”. Vår roll som människor övergår till att tänka och vara kreativa tillsammans med andra människor och/eller i samarbete med maskiner. 

Med onlineutbildningar via YOHRS kan du studera vart och när du vill.

Medarbetares vilja att vidareutvecklas

En ny undersökning gjord av Origo Group som visar på att 8 av 10 medarbetare vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och/eller byta karriär eller arbetsgivare. Enligt Anneli Malaguti på Origo Group ställer det delvis nya krav på arbetsgivare. Att ha en löpande dialog med sina medarbetare och fånga den här typen av behov är viktigt för att inte tappa nödvändig kompetens. 
 
Eftersom fler individer inser var vi för tillfället befinner oss är fler både engagerade och ansvarstagande i att fortsatt behålla sin anställningsbarhet. 
 
Avslutningsvis för dig som är ung och ännu inte har bestämt dig för vad du vill arbeta med. Eller för dig som tillsammans med stor andel andra funderar på att skola om dig. Här lite vägledning från den svenska AI-rockstjärnan Max Tegmark. I sin bok Life 3.0 rekommenderar han att satsa på områden som maskiner är dåliga på och då ställa sig tre frågor för att utvärdera detta. Om svaret är JA på dessa, då är yrket och kompetensen ett bra val för framtiden.
 
1. Behöver man i yrket och i sin kompetens interagera med människor och använda sin sociala intelligens?
2. Innebär det att vara kreativ och komma upp med nya lösningar?
3 Innebär jobbet och kompetensen att verka i en oförutsägbar miljö?
 
Välkommen att ta del av över 400 onlineutbildningar hos oss på YOHRS. Säkra din fortsatta kompetensutveckling och därmed din anställningsbarhet. Läs mer här.