Kollektivavtal – är arbetsgivare som erbjuder det bättre?

by | 11 Jul, 2022

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet innehåller ofta regler om löne- och anställningsvillkor. Kollektivavtalet ingås mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Är en arbetsgivare ansluten till en arbetsgivarorganisation är arbetsgivaren således bunden av det kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen ingått. 

Ett kollektivavtal kan ses som ett paket av avtal innehållandes en del som arbetsgivare annars behöver ingå avtal om på egen hand. Avtal om löner och försäkringar är redan klart på förhand genom kollektivavtalet arbetsgivaren är bunden till.  

Vem behöver en inkomstförsäkring? Läs mer.

Bör en arbetsgivare omfattas av kollektivavtal?

Vilka villkor som arbetsgivaren erbjuder en medarbetare är en strategiskt viktig fråga för arbetsgivaren, oavsett kollektivavtal eller ej. För att attrahera kompetenta medarbetare som också stannar på företaget är villkor och förmåner ofta en avgörande faktor för företagets framgång. Villkoren som attraherar skiljer sig något mellan branscherna, men inom vissa branscher slåss arbetsgivare med att erbjuda unika villkor och förmåner som sticker ut bland konkurrenterna. Om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal är vissa delar redan reglerade och bara att följa. För de arbetsgivarna utan avtal måste arbetsgivaren besluta om dess villkor själva. 

Kollektivavtal kan alltså i vissa fall vara fördelaktigt och i vissa fall kan kollektivavtal verka hämmande. 

Vilka nackdelar finns det med kollektivavtal?

Kollektivavtal saknar flexibilitet. Kollektivavtalen är framförhandlade med de stora företagens verksamhet som utgångspunkt. I små mellanstora företag är det vanligt att de anställdas roller är olika viktiga och unika för företaget. Verksamheten bygger på att de anställdas prestationer. Med tanke på att alla ska behandlas lika enligt kollektivavtalet finns det begränsat utrymme att anpassa reglerna på individnivå vilket hämmar både företaget och individen. 

Högre lönekostnader. Även om det såklart inte ska ses som enbart negativt så kan det innebära sämre konkurrenskraft då arbetsgivaren inte kan pga. kollektivavtalet ge andra villkor än vad kollektivavtalet föreskriver. Bonusar och andra individuella anställningsförmåner kan vara svåra att erbjuda. Beroende på vilken bransch du verkar i kan det göra ditt företag mindre konkurrenskraftig som arbetsgivare.  

Att vara ansluten till en arbetsgivarorganisation kostar även arbetsgivaren en del pengar. Pengar som i stället kan användas till ökade löneutrymmen på arbetsplatsen. En del har invändningar mot vad de upplever vara fackens politiska tillhörighet, även om fackförbunden är partipolitiskt obundna. 

Vad är fördelarna med ett kollektivavtal?

  • Alla villkor är redan förhandlade, reglerade och det är bara att följa.
  • Arbetsgivaren behöver inte lägga ner tid på att förhandla löner och teckna försäkringar utan det framgår redan av kollektivavtalet.
  • Arbetsgivaren har rätt till förhandlingsstöd via arbetsgivarorganisationen och får hjälp med avtalstolkning och juridisk expertis.
  • Fredsplikt, arbetsgivaren slipper stridsåtgärder som exempelvis strejker så länge avtalet är gällande. 

Saknar du inkomstförsäkring? Skaffa en idag!