Inkomstförsäkring och kompetens – vad är kopplingen?

by | 18 Jul, 2022

Arbetsgivaren och arbetstagaren

Inkomstförsäkring och kompetens, vad är den tydliga kopplingen mellan de två? Med över 40 års erfarenhet av HR-branschen har vi sett att det saknas en tjänst som sätter individen i fokus. Vår ambition är att stärka arbetstagare och arbetsgivare genom att dela med oss av vår kunskap från insidan. Det gör vi genom Yohrs. En helt ny plattform med individen i fokus, där vi vill ge arbetstagare möjlighet till kunskap, trygghet och utveckling. Allt under ett tak. Yohrs är en lättåtkomlig och användarvänlig tjänst som följer dig genom karriären. Livet är föränderligt och Yohrs följer med dig på resan och anpassar sig därefter. Tjänsten Yohrs startades för att ge dig på arbetsmarknaden samma förutsättningar som arbetsgivarna. För lyckas vi med det, vet vi att båda parter kommer att tjäna på det.

Rättigheter och skyldigheter

Verkligheten är följande. Arbetsgivarsidan har mycket mer att säga till om, än arbetstagarsidan. Ta kompetens som exempel. Otaliga gånger har vi hamnat i samtal med individer som fått berättat för sig att arbetsgivaren ansvarar för deras kompetensutveckling. Medan vi vet att det första en arbetsgivare förklarar för en arbetstagare är att vederbörande ansvarar för sin kompetensutveckling. Och därmed hålla sig anställningsbar. Här har arbetsgivaren rätt.

Oavsett om en organisation har kollektivavtal eller ej. Har arbetsgivaren en skyldighet att leverera en god arbetsmiljö. Vissa organisationer mår bra av kollektivavtal. Andra har det helt ärligt bättre utan, i form av förmåner och kultur. Det som aldrig får tummas på är att organisationer ska leva upp till att vara en välfungerande och en human arbetsgivare. Det har alla arbetstagare rätt till.

På Yohrs har vi svårt för organisationer som utnyttjar individer. Och vi har lika svårt för individer som utnyttjar organisationer. Det finns otaliga exempel på företag som utnyttjat sin personal genom årens lopp. Inte att förglömma är att det dessvärre finns många individer som tar sig friheter och utnyttjar arbetsplatsen och sina kollegor för sitt eget bästa. Här har både arbetsgivaren och arbetstagaren rättigheter och skyldigheter.

Individen och kollektivet 

Yohrs tror på den svenska arbetsmarknaden. Vi tror på den svenska arbetsrätten. Men vi tycker att begrepp som arbetstagare och arbetsgivare är förlegade. Det tenderar att skapa en vi och dem mentalitet, som ingen organisation mår bra av. Vi vet även att medarbetarskap idag har lika stort fokus i moderna organisationer som ledarskap. Vi vet också att begrepp som anställningsbar ligger i dina händer för att du är en engagerad och ansvarstagande person. Arbetsglädje och att komma till sin rätt är avgörande för både välmående och prestation. Och därmed är centrala begrepp att förhålla sig till för ansvarstagande organisationer

Det i sin tur ställer krav. Krav på dig som individ, men även krav på dig som är arbetsgivare. Vi är alla bra på att upplysa oss själva om våra rättigheter, men i ärlighetens namn inte alltid lika bra på att tala högt om våra skyldigheter. Här finns idag ett brett gap mellan arbetsgivarpart och arbetstagarpart. Det gapet vill vi täppa igen genom att använda vår HR-erfarenhet och utbilda arbetstagare både kring rättigheter, men även kring skyldigheter. Det i sin tur skapar möjligheter, och det är det vi borde prata mer om. Möjlighet för dig som individ att aktivt äga och styra din egen kompetensutveckling samt din karriär. Oavsett om du vill att den ska vara linjär eller horisontell. Arbetstagarsidan har å andra sidan då en förväntan och skyldighet att aktivt arbeta med olika karriärmöjligheter och successionsplanering. För att på så sätt få individer att utvecklas. 

Inkomstförsäkring och kompetens

Hur hänger då allt ovanstående ihop med inkomstförsäkring? Jo, för på Yohrs så vet vi att yrkeslivet är långt. Vi vet även att karriären svänger och kränger ibland. Vi vet också att du under ett långt yrkesliv troligtvis kommer hamna i situationer där en inkomstförsäkring kan vara nyttig. Som dessutom inte kräver något medlemskap i någon förening. En prisvärd inkomstförsäkring på dina villkor, helt enkelt. Därmed hänger inkomstförsäkring ihop med kompetensutveckling. 

Vi är Yohrs – och vi hjälper dig att få koll på din karriär
Skaffa din inkomstförsäkring redan idag!