Vad innebär nya LAS?

De nya LAS-reglerna gäller från och med 1 oktober 2022. Det ligger både i arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att ta till sig ändringarna. Du kan därför läsa om dem här. I korta drag innebär de nya reglerna följande: Heltid som normAllmän visstidsanställning...